Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi hảo liễu vào 01/01/2015 22:04

冷池峽

珥水雙分下,
南昌一縣浮。
紅波沿碧樹,
白鷺散青洲。
潮信遙通海,
斜陽半入舟。
煙波雖有興,
不免鄉關愁。

 

Lãnh Trì giáp

Nhị thuỷ song phân hạ,
Nam Xương nhất huyện phù.
Hồng ba duyên bích thụ,
Bạch lộ tán thanh châu.
Triều tín dao thông hải,
Tà dương bán nhập chu.
Yên ba tuy hữu hứng,
Bất miễn hương quan sầu.

 

Dịch nghĩa

Dòng Nhị Hà hai sông nhánh chảy xuống
Huyện Nam Xương một doi đất nổi lên
Sóng hồng chập chờn leo lên cây biếc
Cò trắng rải rác khắp cồn xanh
Ngọn triều xa thông đến biển
Bóng chiều nào lọt vào thuyền
Vẽ khói sóng trên sông tuy là có thú
Song cũng không khỏi được cái sầu hương quan.


Nguồn: Nguyễn Văn Đề, Thần Siêu, lịch sử cụ Nguyễn Văn Siêu, NXB Tân Việt, 1944

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Dòng Nhị phân hai ngả,
Huyện Nam nổi một thành.
Sóng đào theo cành biếc,
Cò trắng điểm cồn xanh.
Thông bể con triều chuyển,
Nửa thuyền bóng ác chênh.
Nước mây tuy có thú,
Nhà cửa khó quên tình.


Nguồn: Nguyễn Văn Đề, Thần Siêu, lịch sử cụ Nguyễn Văn Siêu, NXB Tân Việt, 1944
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hai nhánh sông Nhị Hà chảy xuống
Huyện Nam Xương như muốn nổi trôi
Sóng hồng cây biếc xánh đôi
Lượn bay cò trắng bãi bồi xuống lên
Có thuỷ triều vì liền với biển
Nắng chiều tà chênh nửa con thuyền
Tuy nhìn khói sóng hứng lên
Nhưng không thể nén lòng riêng nhớ nhà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nhánh chảy hai sông thành Nhị Hà,
Một doi đất nổi huyện Nam Xương.
Sóng hồng chờn chập leo cây biếc,
Đến biển sóng thông triều ngọn xa.
Khắp chốn cồn xanh cò rải rác,
Bóng chiều nào lọt vào thuyền ta.
Sóng sông vẽ khói tuy còn thú,
Không khỏi sầu quê thương nhớ nhà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nhị Hà hai nhánh chia phân
Một doi đất nổi hoá thành Nam Xương
Sóng hồng chấp chới cây xanh
Đó đây cò trắng quẩn quanh bãi cồn
Bể xa con nước chảy dồn
Thuyền nang bóng xế vẻ buồn tịch liêu
Chiều tà khói sóng chơi vơi
Tình quê vương vấn khôn nguôi nỗi sầu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời