樓上偶得其二

來無車馬跡,
去與鷺鷗群。
久有忘機興,
漁翁肯半分。

 

Lâu thượng ngẫu đắc kỳ 2

Lai vô xa mã tích,
Khứ dữ lộ âu quần.
Cửu hữu vong cơ hứng,
Cư ông khẳng bán phân.

 

Dịch nghĩa

Lại tì không có dấu xe ngựa,
Qua thì có bạn ngỗng cò.
Từ lâu ta đã có hứng muốn quên việc đời,
Ông chủ ở đây hãy chia ta một nửa.


Nguồn: Nguyễn Văn Đề, Thần Siêu, lịch sử cụ Nguyễn Văn Siêu, NXB Tân Việt, 1944

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Đường không dấu xe ngựa,
Hồ có nhiều ngỗng, cò.
Cảnh này ta muốn tu,
Xin chia ta một nửa!


Nguồn: Nguyễn Văn Đề, Thần Siêu, lịch sử cụ Nguyễn Văn Siêu, NXB Tân Việt, 1944
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Đường qua không dấu ngựa xe,
Ngỗng trời, vịt nước đi về cùng vui.
Đã lâu ta muốn xa đời,
Chủ nhân có chịu chia đôi cảnh này?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tới không có vết lằn xe ngựa
Đi hải âu cò tựa bạn thôi
Đã quên hứng thú cuộc đời
Ngư ông nhận có nửa đời như ta.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đường không có dấu ngựa xe,
Qua thì có bạn le le ngỗng cò.
Từ lâu ta muốn quên, lo,
Chủ nhân đây hãy nhường cho nửa phần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Lại thì không có ngựa xe
Đi thì sẵn với ngỗng cò làm vui
Từ lâu quên cả chuyện đời
Chủ nhân xin hãy chia tôi nửa phần

Chưa có đánh giá nào
Trả lời