樓上偶得其一

一水中浮地,
長流到載天。
漁舟春送客,
迴棹宿花邊。

 

Lâu thượng ngẫu đắc kỳ 1

Nhất trản trung phù địa,
Trường lưu đảo hải thiên.
Ngư chu xuân tống khách,
Hồi trạo túc hoa biên.

 

Dịch nghĩa

Cái hồ này giữa có một hòn núi đất nổi lên,
Cả dòng nước dài lật ngửa trời mà chở đi.
Lá thuyền chài đưa khách đi chơi xuân,
Quay chèo lại ngả ở bên hoa.


Nguồn: Nguyễn Văn Đề, Thần Siêu, lịch sử cụ Nguyễn Văn Siêu, NXB Tân Việt, 1944

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Bốn bề nước bao la
Giữa hồ nổi một gò
Thuyền câu chở khách du
Quay chèo về bến hoa


Nguồn: Nguyễn Văn Đề, Thần Siêu, lịch sử cụ Nguyễn Văn Siêu, NXB Tân Việt, 1944
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Giữa hồ đất nổi một vồng
Tận trời nước chảy đi vòng bốn phương
Thuyền ngư đưa khách tìm hương
Quay chèo về đậu ở luồng hoa kia.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Đất giữa nước bao la
Trời in theo dòng xa
Khách xuân thuyền chài dạo
Quay chèo đậu bờ hoa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trên sông có một cù lao nổi
Tưởng như sông tải tới chân trời
Thuyền câu tiễn khách về rồi
Quay chèo về ngủ dưới đài hoa thơm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Một núi giữa hồ hòn đất trồi,
Nước trôi dòng chở nửa trời soi.
Thuyền chài du ngoạn xuân đưa khách,
Quay lại mái chèo bên cạnh hoa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Giữa hồ gò đất nổi lên
Một dòng nước biếc lật nghiêng đất trời
Thuyền đưa khách dạo xuân chơi
Bến hoa quay lái cuộc vui chưa tàn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời