懷古

當年石虎不生風,
一帶荒山綠野中。
盤據千秋猶白地,
杜鵑聲處落花紅。

 

Hoài cổ

Đương niên thạch hổ bất sinh phong,
Nhất đới hoang sơn lục dã trung.
Bàn cứ thiên thu do bạch địa,
Đỗ quyên thanh xứ lạc hoa hồng.

 

Dịch nghĩa

Hồi ấy những con cọp đá kia không thét ra gió được
(Bấy giờ) chỉ thấy một giải núi hoang ở trong đồng cỏ xanh
Muôn nghìn năm trước cái chỗ hang hùm ổ cọp này vẫn còn đất trắng
Nơi nghe tiếng cuốc kêu sầu, hoa hồng rơi rụng


Nguồn: Nét bút thần, Tân Việt xuất bản, Hà Nội, 1944

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Từ ngày cọp đá mất oai phong,
Chỉ thấy núi hoang đứng giữa đồng.
Hổ huyệt nay thành đồng cỏ mọc,
Cuốc kêu thảm thiết, rụng hoa hồng.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Từ ngày cọp đá im hơi,
Đồng nằm thải ruột, núi ngồi co ro.
Nghìn thu đất trắng một gò,
Chỗ nghe tiếng cuốc rụng no hoa hồng.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hồi ấy cọp không phì ra gió
Nên núi hoang đồng cỏ xanh rì
Địa bàn chiếm chẳng thành chi
Cuốc kêu buồn bã, hoa thì rụng rơi.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cọp đá khi nao thôi hét gió
Núi hoang một giải giữa đồng xanh
Ngàn năm ổ cọp trơ thành đất
Ảo não quyên kêu, rụng cánh hồng

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Từ khi cọp đá mất uy danh,
Chỉ thấy đồng xanh, giải núi hoang.
Nghìn năm hang hùm còn đất trắng,
Tiếng cuốc kêu sầu, hồng hoa tàn.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời