Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
6 bài trả lời: 6 bản dịch

Đăng bởi hảo liễu vào 30/12/2014 22:50, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hảo liễu vào 30/12/2014 22:52

懷古

當年石虎不生風,
一帶荒山綠野中。
盤據千秋猶白地,
杜鵑聲處落花紅。

 

Hoài cổ

Đương niên thạch hổ bất sinh phong,
Nhất đới hoang sơn lục dã trung.
Bàn cứ thiên thu do bạch địa,
Đỗ quyên thanh xứ lạc hoa hồng.

 

Dịch nghĩa

Hồi ấy những con cọp đá kia không thét ra gió được
(Bấy giờ) chỉ thấy một giải núi hoang ở trong đồng cỏ xanh
Muôn nghìn năm trước cái chỗ hang hùm ổ cọp này vẫn còn đất trắng
Nơi nghe tiếng cuốc kêu sầu, hoa hồng rơi rụng[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Từ ngày cọp đá mất oai phong,
Chỉ thấy núi hoang đứng giữa đồng.
Hổ huyệt nay thành đồng cỏ mọc,
Cuốc kêu thảm thiết, rụng hoa hồng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Từ ngày cọp đá im hơi,
Đồng nằm thải ruột, núi ngồi co ro.
Nghìn thu đất trắng một gò,
Chỗ nghe tiếng cuốc rụng no hoa hồng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hồi ấy cọp không phì ra gió
Nên núi hoang đồng cỏ xanh rì
Địa bàn chiếm chẳng thành chi
Cuốc kêu buồn bã, hoa thì rụng rơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cọp đá khi nao thôi hét gió
Núi hoang một giải giữa đồng xanh
Ngàn năm ổ cọp trơ thành đất
Ảo não quyên kêu, rụng cánh hồng

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Từ khi cọp đá mất uy danh,
Chỉ thấy đồng xanh, giải núi hoang.
Hang hổ nghìn năm còn đất trắng,
Kêu sầu tiếng cuốc hồng hoa tàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Từ ngày cọp đá mất oai
Núi hoang một giải bên ngoài đồng xanh
Ngàn năm hang ổ rành rành
Cuốc kêu hoa rụng bao lần thảm thương

13.00
Trả lời