Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi hảo liễu vào 31/12/2014 21:42

回船

日落風吹急,
舟輕掉不前。
人情厭晚暮,
而我獨流連。
鷺立荒雲渚,
蛙鳴轂雨天。
回頭只自惜,
四座交蒼然。

 

Hồi thuyền

Nhật lạc phong xuy cấp,
Chu khinh trạo bất tiền.
Nhân tình yếm vãn mộ,
Nhi ngã độc lưu liên.
Lộ lập hoang vân chữ,
Oa minh cốc vũ thiên.
Hồi đầu chỉ tự tích,
Tứ toạ giao thương nhiên.

 

Dịch nghĩa

Mặt trời lặn, gió kíp lại còn theo thổi giục
Cho nên đò nhẹ mà chèo mãi chẳng đi
Thấy cảnh bóng tà trời tối, lòng người ai mà không chán nản.
Duy một mình ta hay nghênh ngang vậy thôi.
Đàn cò đã bay về ngủ trong đám mây vắng vẻ không người qua lại...
Giống ếch kêu vang trong trận mưa lúa trổ bông.
Quay đầu nhìn lại, luống tiếc rẻ một mình.
Vì bốn mặt càn khôn đã khép lại tối mò!


Nguồn: Nguyễn Văn Đề, Thần Siêu, lịch sử cụ Nguyễn Văn Siêu, NXB Tân Việt, 1944

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Trời càng tối, gió giục càng to
Đò nhẹ, chèo đi chả chuyển cho.
Chầy trễ dễ ai không phát chán,
Nghênh ngang riêng tớ chẳng hay lo.
Đàn cò về lại trong mây trắng,
Lũ ếch kêu vang giữa trận mưa.
Bốn mặt quay đầu, lòng những tiếc,
Càn khôn khép lại tối mò mò...


Nguồn: Nguyễn Văn Đề, Thần Siêu, lịch sử cụ Nguyễn Văn Siêu, NXB Tân Việt, 1944
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mặt trời lặn gió còn thổi gấp
Thuyền nhẹ tênh mà thúc chẳng xa
Lòng người ngao ngán chiều tà
Chỉ ta là vẫn muốn ra muốn vào
Cò đứng dưới mây cao trên bãi
Ruộng âm vang ếch nhái trong mưa
Quay đầu hối tiếc cũng thừa
Bốn phương sáng tối tranh đua xong rồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mặt trời lặn gió gấp vừa to,
Chèo mãi chẳng đi dù nhẹ đò.
Trể nãi trời chiều lòng chán ngán,
Nghênh ngang riêng tớ chẳng buồn lo.
Đàn cò về ngủ trong mây vắng,
Giống ếch kêu mưa lúa trổ cờ.
Quay lại một mình lòng tiếc rẻ.
Càn khôn bốn mặt tối lờ mờ…

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trời chiều gió thổi phăng phăng
Thuyền con chèo mãi chồng chềnh chẳng đi
Não lòng trông bóng tà huy
Nghênh ngang phận tớ có gì lo âu
Đàn cò ngủ đám mây sâu
Ếch vang tiếng gọi giục trời đổ mưa
Quay đầu thầm tiếc rẻ chưa
Bốn bên một tấm màng thưa phủ dần

Chưa có đánh giá nào
Trả lời