25.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi hảo liễu vào 28/12/2014 22:49, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 03/05/2024 10:16

回舟

小艇東回日向西,
南風天上落蓬低。
後灣疊失前灣去,
水徑分開草徑齊。
兩縣煙花交浩鏡,
重城旗影捶紅霓。
使君情態如潘岳,
日暮悠悠未厭題。

 

Hồi chu

Tiểu đĩnh đông hồi nhật hướng tê,
Nam phong thiên thượng lạc bồng đê.
Hậu loan điệp thất tiền loan khứ,
Thuỷ kính phân khai thảo kính tề.
Lưỡng huyện yên hoa giao hạo cảnh,
Trùng thành kỳ ảnh chuỷ hồng nghê.
Sứ quân tình thái như Phan Nhạc,
Nhật mộ du du vị yếm đề.

 

Dịch nghĩa

Lá thuyền con ở phương đông về thì mặt trời đã xế về tây
Gió nam đè mui thuyền xuống mà bay vút lên trời.
Khúc sông sau vừa tới thì khúc trước đã bị che lấp đâu mất rồi.
Đường nước bằng phẳng như một con đường cỏ.
Khói mây hai huyện giao lại và in giữa tấm gương sáng, nghĩa là giữa dòng nước trong vắt như gương.
Bóng cờ xí cả hai huyện thành cũng rút lên phất phới giữa cầu vồng đỏ.
(Phong cảnh đã đẹp mà) quan huyện có tính liêm khiết thanh nhã như Phan Nhạc đời Tấn, làm quan Doãn ở huyện Hà Dương bên Tàu.
Bởi vậy khách chơi (qua chốn này) dầu trời đã tối, cũng không chán thú ngâm nga.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Thuyền ở đông về bóng xế tây
Mui thuyền đè thấp, gió cao bay
Khúc sông khúc khuỷu, hình rồng rắn,
Mặt nước xanh rờn, sắc cỏ cây
Hai huyện ráng hoa như kính sáng,
Mỗi thành cờ xí tựa trời mây
Cảnh xinh, chủ lại người thanh nhã
Khiến khách ngâm nga mãi tối ngày.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thuyền đông về thì chiều đã ngả
Gió nam đè mái cỏ khi bay
Khúc sau khúc trước tiếp ngay
Đường sông mở rõ cỏ may mọc đều
Hoa quyện khói giao nhau gương rộng
Cờ xí bay trong mống hồng xanh
Như Phan Nhạc, huyện quan lành
Dẫu trời đã tối thơ thành hứng cao.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thuyền ở đông về trời xế tây,
Gió nam đè mái vút cao bay.
Ngoằn ngoèo sông khúc sau che trước,
Bằng phẳng nước như đường cỏ cây.
Mây khói lại giao in kiếng sáng,
Cờ tàng hai huyện phất trời mây.
Cảnh xinh chủ huyện người thanh nhã.
Không chán khách chơi qua chốn này.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thuyền con quay lái bóng chiều sa
Gió thổi phăng phăng ấn mũi sà
Khúc trước đoạn sâu triều sóng nổi
Nước xanh cỏ biếc sắc màu pha
Khói mây hai huyện ngời gương sáng
Cờ xí đôi thành lộng ráng hoa
Thanh nhã huyện quan âu mấy kẻ
Trời chiều chẳng chán thú ngâm nga

Chưa có đánh giá nào
Trả lời