Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi hảo liễu vào 31/12/2014 22:15, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hảo liễu vào 31/12/2014 22:16

河華府阻雨因柬太守黎台

聞道前溪漲夜聲,
貪途去者盡回行。
不堪風雨人千里,
又宿林巒日五更。
欲醉南薰逢酒禁,
強吟流水攬鄉情。
府中同郡同年客,
肯放琴樽一出城。

 

Hà Hoa phủ trở vũ nhân giản thái thú Lê đài

Văn đạo tiền khê trướng dạ thanh,
Tham đồ khứ giả tận hồi hành.
Bất kham phong vũ nhân thiên lý,
Hựu túc tâm loan nhật ngũ canh.
Dục tuý “Nam huân” phùng tửu cấm,
Cưỡng ngâm “Lưu thuỷ” lãm hương tình.
Phủ trung đồng quận đồng niên khách,
Khẳng phóng cầm tôn nhất xuất thành.

 

Dịch nghĩa

Nghe nói trước dường cả đêm nước khe dâng lên cao lắm.
Những ai cố đi cho được cũng đều phải quay về.
Không thể nào người đi muôn dặm mà liều mưa gió như thế được.
Lại phải nằm lại giữa rừng núi suốt ngày.
Muốn hát một khúc “Nam huân” mà lại buồn rượu cấm
Mà hát bài “Lưu thuỷ” thì lại nghe nhớ nhà, hát không đành dạ.
Quan trong phủ ở một quận, đậu một khoa
Đâu có chịu cho ta cất chén mang đờn mà ra thành vội!


Hà Hoa là một phủ nằm phía nam xứ Nghệ An thời nhà Hậu Lê đến cuối thời nhà Nguyễn (năm 1919). Biên giới của phủ này kể từ phía nam phủ Đức Quang cho đến dãy núi Hoành Sơn (nơi có Đèo Ngang). Thái thú là quan trấn nhậm một châu quận, sau gọi là tri phủ.

Nguồn: Nguyễn Văn Đề, Thần Siêu, lịch sử cụ Nguyễn Văn Siêu, NXB Tân Việt, 1944

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Nghe nói trước dường nước rợn khe,
Ai đi không được cũng quay về.
Thâu đêm muôn dặm liều dầm dãi,
Suốt sáng nghìn non phải ngủ nghê.
Hát khúc “Nam huân” buồn rượu cấm,
Ngâm câu “Lưu thuỷ” não lòng quê.
Đồng niên, đồng quân, quan trong phủ,
Muốn cáo ra thành dễ có nghe!


Nguồn: Nguyễn Văn Đề, Thần Siêu, lịch sử cụ Nguyễn Văn Siêu, NXB Tân Việt, 1944
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nước suối dâng cả đêm báo trước
Người cố đi cũng ngược quay về
Trong mưa ngàn dặm ai đi?
Nên đành nằm lại núi khe cả ngày
Hát “Nam huân” buồn thay rượu cấm
“Lưu thuỷ” ca lại ngẫm nhớ nhà
Quan trong phủ cùng quê ta
Xuất thành uống rượu đàn ca được nào?

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nghe nói trước dường tràn nước khe,
Những ai cố đến phải quay về.
Dặm nghìn đi chớ liều mưa gió,
Lại phải nằm rừng thật chán ghê.
Muốn hát “Nam huân” buồn rượu cấm,
Ca bài “Lưu thuỷ” não lòng quê.
Cùng khoa một quận quan trong phủ,
Cất chén giả từ đâu chịu nghe!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trước khe nghe tiếng nước trào dâng
Dẫu muốn đi qua cũng khó thành
Khôn thể gió mưa xa vạn dặm
Lại thêm rừng núi suốt năm canh
Nhớ quê “Lưu thuỷ” lòng đâu nỡ
Cấm rượu “Nam huân” dạ khó đành
Quan phủ đồng khoa chung một quận
Rượu đàn sắm đủ đón chờ nhanh

Chưa có đánh giá nào
Trả lời