Sông Tô một mảnh đất không
Nửa làm nhà ở nửa trồng trọt chơi
Đầy vườn hoa lá xanh tươi
Sớm hôm chim chóc từ đâu bay về
Nghiêm quân ưa thích cảnh quê
Còn ta phố thị có hề muốn đâu
Ngày nhàn kinh sách mở coi
Nghiêu Phu thuở trước phải người thời nay