Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi hảo liễu vào 30/12/2014 18:26

至米所訪黎卓峰台

帆轉文江路,
樓開米所關。
際天惟綠樹,
平地失青山。
興借春濤壯,
心如釣艇閒。
故人家此岸,
莫急渡前灣。

 

Chí Mễ Sở quan phỏng Lê Trác Phong đài

Phàm chuyển Văn Giang lộ,
Lâu khai Mễ Sở quan.
Tế thiên duy lục thụ,
Bình địa thất thanh sơn.
Hứng tá xuân đào tráng,
Tâm như điếu đĩnh nhàn.
Cố nhân gia thử ngạn,
Mạc cấp độ tiền loan!

 

Dịch nghĩa

Thuyền buồm qua Văn Giang
Qua Mễ Sở thấy lầu nhô ra.
Giữa trời chỉ có cây cối xanh ngắt một màu.
Đất bằng làm mất vẻ non xanh (không ai biết đâu là núi)
Nhờ có sóng xuân mà hứng thơ ta càng thêm mạnh.
Lòng ta thấy nhẹ nhàng, thảnh thơi như chiếc thuyền câu kia vậy.
Bạn xưa, nhà ở bên bờ sông (gần đó nào phải đâu xa)
Đừng vội gì vượt qua khúc sông trước mặt.


Nguồn: Nguyễn Văn Đề, Thần Siêu, lịch sử cụ Nguyễn Văn Siêu, NXB Tân Việt, 1944

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Thuyền hướng về Văn Giang
Mễ Sở đã thấy lầu.
Trời đất xanh một màu,
Chằng thấy núi ở đâu!
Nhờ sóng xuân thêm hứng
Lòng nhẹ như thuyền câu
Bạn ta nhà trên bến,
Cần gì vội đi đâu!


Nguồn: Nguyễn Văn Đề, Thần Siêu, lịch sử cụ Nguyễn Văn Siêu, NXB Tân Việt, 1944
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Văn giang buồm đã quay đầu
Trên đèo Mễ Sở mái lầu nhô ra.
Trời sanh cây biếc bao la
Đất bằng ai dễ biết là núi đâu.
Sóng xuân dội hứng lên cao,
Lòng này như lá thuyền câu kia nhàn.
Bờ kia nhà bạn chi lan
Qua đây chi dại vội vàng đi đâu!


Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vào Văn Giang thuyền buồm chuyển lộ
Thấy ải quan Mễ Sở mở rồi
Chỉ cây xanh ngắt giữa trời
Đất bằng chẳng thấy núi đồi nhô lên
Nhờ sóng xuân càng bền hứng thú
Như thuyền câu lòng cứ an nhàn
Bờ này nhà bạn đang gần
Khúc cong đừng vượt, dần dần tấp vô.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đi đến Văn Giang thuyền ghé qua,
Thấy lầu qua Mễ Sở nhô ra.
Giữa trời cây cối màu xanh ngắt,
Làm mất đất bằng non vẻ già.
Gây hứng sóng xuân thơ cảm xúc,
Thảnh thơi ta ví thuyền câu xa.
Bạn xưa sông bến nhà gần đó.
Trước mặt vội gì sông vượt qua.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thuyền xuôi về hướng Văn Giang
Vừa qua Mễ Sở hiện lên toà lầu
Giữa trời vẻ biếc một màu
Non xanh nào có thấy đâu đất bằng
Sóng xuân cảm hứng càng tăng
Cõi lòng nhẹ nhõm tựa chừng thuyền câu
Thôi đừng vội vã đi đâu
Bờ sông nhà bạn mau mau ghé vào

Chưa có đánh giá nào
Trả lời