Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi hảo liễu vào 01/01/2015 22:01

步海岸

東南匯萬國,
長浸一隅天。
遠碧連空靜,
層波逼地翻。
人驚雲捲去,
山訝雪交穿。
氣未消湖海,
征途感壯年。

 

Bộ hải ngạn

Đông nam hối vạn quốc,
Trường tẩm nhất ngung thiên.
Viễn bích liên không tịnh,
Tằng ba bức địa phiên.
Nhân kinh vân quyển khứ,
Sơn nhạ tuyết giao xuyên.
Khí vị tiêu hồ hải,
Chinh đồ cảm tráng niên.

 

Dịch nghĩa

Ở phía đông phía nam, muôn nước đều châu lại
Nước thấm dài một góc trời
Xa kia biển xanh lặng lẽ tiếp với trời
Sóng từ đâu dưới đất trồi lên
Người thì hốt hoảng sợ mây cuốn đi
Núi thì ngạo nghễ thách tuyết xoi đi
Làm trai nghênh ngang năm hồ, bốn bể cái khí ấy chưa tiêu
Đi đường cảm thấy mình tuổi trẻ và sức mạnh


Nguồn: Nguyễn Văn Đề, Thần Siêu, lịch sử cụ Nguyễn Văn Siêu, NXB Tân Việt, 1944

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Muôn nước cùng chầu lại một nơi
Dầm dầm nước thấm một phương trời.
Biển xanh xa những liền trời dợn
Sóng bạc từ đâu dưới đất dồi.
Vùn vụt mây qua người sợ cuốn
Hùn hùn tuyết lại, núi hòng xoi.
Nghênh ngang hồ hải chưa tiêu khí,
Hăm hở đường xa sức trẻ trai.


Nguồn: Nguyễn Văn Đề, Thần Siêu, lịch sử cụ Nguyễn Văn Siêu, NXB Tân Việt, 1944
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hướng đông nam muôn nơi dồn xuống
Nước dòng sông thấm rộng một vùng
Nối trời xa tít biển xanh
Sóng xô gặp đất ngược quanh trở về
Người e sợ mây vồ cuốn mất
Núi ngại ngùng làn tuyết xuyên qua
Vẫn chưa hết thú sông hồ
Dạo chơi cảm thấy vẫn là thanh xuân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chầu về muôn nước phía đông nam,
Sông nước thấm dài một góc trời.
Xanh tiếp biển xa trời lặng lẽ,
Từ đâu sóng bạc đất nâng trồi.
Người thì hốt hoảng sợ mây cuốn,
Núi lại ngạo cao thách tuyết trôi.
Trai khí tang bồng trong bốn bể,
Đi đường cảm thấy mạnh người trai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đông nam muôn nhánh đổ dồn
Bao la mặt nước mông mênh chân trời
Biển xanh xanh tít xa vời
Từ đâu dưới đất sóng dồi triều dâng
Người đi thêm sợ mây vần
Núi cao ngạo nghễ dễ hòng tuyết xoi
Hải hồ chí cả chưa vơi
Đường xa thăm thẳm sức trai ngại gì

Chưa có đánh giá nào
Trả lời