陪制臺並藩臬二院登城中西隅春山新亭宴作

孤山卓出古城西,
看盡關河四面低。
龍肚千年餘氣色,
新亭一簇自雲霓。
四郊會見風塵靜,
重九無為戰伐凄。
此日登臨容易得,
千秋韻事即堪題。

 

Bồi Chế đài tịnh Phiên Niết nhị viện đăng thành trung tây ngung Khán sơn Tân Đình án tác

Cô sơn trác xuất cổ thành tê (tây),
Khán tận quan hà tứ diện đê.
Long Đỗ thiên niên dư khí sắc,
Tân Đình nhất thốc tự vân nghê.
Tứ giao hội kiến phong trần tĩnh,
Trùng cửu vô vi chiến phạt thê.
Thử nhật đăng lâm dung dị đắc,
Thiên thu vận sự tức kham đề.

 

Dịch nghĩa

Một ngọn núi cao hiện lên ở phía tây thành cổ,
Nhìn suốt về nơi cửa ải và sông, bốn mặt đều thấp.
Nơi thờ thần Long Đỗ nghìn năm còn đầy khí sắc,
Một quần thể Tân Đình nổi lên trên nền mây mống.
Bốn phía ngoại thành gặp nhau thành nơi yên ổn ở vùng gió bụi,
Nơi chín bậc bệ rồng có giáo hoá, không cần đánh dẹp mà yên.
Đến ngày ấy lên cao mà nhìn xuống quả dễ dàng làm được,
Ngàn năm việc vận dụng vẫn làm thơ ắt được liền.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Đức Duật

Núi cao chót vót phía tây thành,
Bốn mặt quan hà đẹp tựa tranh.
Long Đỗ nghìn năm đầy khí sắc,
Tâm Đình một khoảnh rộng cao thanh.
Cửa tùng giáo hóa thay đao kiếm,
Tứ trấn giao hòa đẹp nghĩa tình.
Ngày ấy lên cao vui đắc ý,
Nghìn thu dùng vận bút đề nhanh.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngọn núi cao phía tây thành cổ
Ải và sông mọi chỗ thấp tè
Ngàn năm Long Đỗ uy nghi
Một hàng đình mới mây nghê làm nền
Bốn ngoại thành lặng yên gió bụi
Chín bệ rồng đánh đuổi không làm
Thơ làm hôm ấy dễ dàng
Ngàn năm vần điệu hứng tràn viết ra.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Núi cao chót vót phía thành tây,
Bốn mặt thấp đều sông ải nầy.
Long Đỗ nghìn năm đầy khí sắc,
Tân Đình quần thể nổi nền mây.
Bình yên bốn phía vùng thành ngoại,
Chín bậc bệ rồng an vỗ ngay.
Nhìn xuống từ cao làm dễ được,
Làm thơ vận dụng ắt nên đây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Chon von một đỉnh phía tây thành
Bốn phía non sông thoả mắt nhìn
Long Đỗ ngàn năm ngời sắc lạ
Tân Đình một khoảnh rạng mây lành
Bốn phương mãi thấy phong trần lặng
Chín bệ vô vi chiến phạt ngưng
Ngày ấy lên cao trông thoả thích
Tung hoành ngọn bút thật ung dung

Chưa có đánh giá nào
Trả lời