冬初玉山譜邀賞菊復於歌舟中玩湖景

人強為歡我亦歡,
三邊賊勢尚漫漫。
黃花開遍知秋老,
青草先零感歲寒。
獨坐前山歌無集,
孤吟短艇水雲寬。
不知劍氣今何若,
風勢玲龍蘸日闌。

 

Đông sơ Ngọc Sơn phổ yêu thưởng cúc, phục ư ca chu trung ngoạn hồ cảnh

Nhân cường vi hoan ngã diệc hoan,
Tam biên tặc thế thượng man man.
Hoàng hoa khai biến tri thu lão,
Thanh thảo tiên linh cảm tuế hàn.
Độc toạ tiền sơn ca vô tập,
Cô ngâm đoản đĩnh thuỷ vân khoan.
Bất tri kiếm khí kim hà nhược,
Phong thế linh long trám nhật lan.

 

Dịch nghĩa

Người ta phải cố gắng mới tổ chức được cuộc vui, ta cũng vui.
Mấy miền biên cương thế giặc vẫn còn dàn trải.
Khi hoa cúc vàng nở khắp, biết đã cuối mùa thu rồi,
Cỏ xanh chớm khô héo thì cảm nhận đã đến mùa đông.
Một mình ngồi trước núi hát nên không có sách vở gì,
Một mình ngâm nga trong chiếc thuyền nhỏ thong thả trên mặt nước mây.
Không biết thanh kiếm ngày xưa bây giờ ở nơi nào,
Theo thế gió, vật quí xuống nước ngày một láng đi theo sóng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Đức Duật

Người dựng cuộc vui ta cũng vui,
Biên cương thế giặc vẫn chưa lui.
Cúc vàng nở rộ chừng thu cuối,
Cỏ biếc khô tàn đến lạnh rồi.
Trước núi hát nghêu bài chẳng định,
Trong thuyền ngâm vịnh nước mây trôi.
Chỗ xưa thanh kiếm chìm đâu thấy,
Vật quí lan xa sóng dập vùi.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nài nỉ vì vui ta vui gượng
Giặc vẫn còn làm loạn ba nơi
Cúc vàng thu đã hết rồi
Cỏ xanh héo uá cảm trời lạnh đang
Trước núi hát không màng bản nhạc
Ngâm lẻ loi trong chiếc thuyền con
Khí thiêng kiếm cổ chắc còn
Gió đưa thoảng tiếng loong koong cuối ngày.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tổ chức cuộc vui ta cũng vui.
Biên cương thế giặc vẫn chưa lui.
Cuối thu biết cúc vàng bung khắp,
Chớm héo cỏ xanh đông đến rồi.
Trước núi hát nghêu không sách vở,
Một mình ngâm vịnh thuyền dần trôi.
Ngày xưa thanh kiếm tìm đâu thấy,
Vật quí gió lay nước dập vùi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Người dựng cuộc chơi dạ cũng nhàn
Biên cương binh lửa vẫn chưa an
Cúc vàng nở báo tin thu vừa dứt
Cỏ biếc khô tin lạnh vừa sang
Trước núi riêng ngồi ca hát mãi
Trong mui tự vịnh nước mây xan
Gươm xưa chẳng biết giờ đâu nhỉ
Gió thổi vật thiêng lớp sóng tràn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời