Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi hảo liễu vào 27/12/2014 22:58

庭前聽鳥

來往無彈弋,
空園識主心。
春風三兩樹,
宛轉助孤吟。

 

Đình tiền thính điểu

Lai vãng vô đạn dặc,
Không viên thức chủ tâm,
Xuân phong tam lưỡng thụ,
Uyển chuyển trợ cô ngâm.

 

Dịch nghĩa

Lui tới không cưỡng ý, nên để tự nhiên,
Lòng chỉ nghĩ đến cái vườn nhà hoang vắng.
Gió xuân thổi tới vài hàng cây,
Làm cho thêm hứng ngâm thơ.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thiên Thụ

Trước sân lòng thẫn thờ,
Luôn nghĩ đến vườn xưa.
Mấy hàng cây gió thổi,
Càng thêm hứng ngâm thơ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tới lui cứ mặc thong dong
Vườn xưa còn bận cho lòng ngẩn ngơ
Mấy hàng cây gió xuân đưa
Gợi thêm niềm hứng ngâm thơ một mình

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Không nghe đạn bắn lai hay vãng
Lòng chắc rằng vườn vắng lặng rồi
Gió lay vài ngọn cây thôi
Không ngờ đã giúp cho lời ngâm thơ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lui tới mặc lòng để tự nhiên,
Bận lòng chỉ nghĩ vắng vườn riêng.
Hàng cây lay gió xuân về tới,
Hứng thú làm thêm thơ cất liền.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời