愛梅竹遺吳陽亭

我愛一樹梅,
獨負空山操。
矧此冰玉姿,
肯向雪霜老。
何樹不生花,
到頭清淡好。
但願得栽培,
寧知春信早。
可愛還似予,
生來無奇巧。
且去話同心,
踟躕南嶺道。

 

Ái mai trúc, di Ngô Dương Đình

Ngã ái nhất thụ mai,
Độc phụ không sơn tháo.
Thẩn thử băng ngọc tư,
Khẳng hướng tuyết sương lão.
Hà thụ bất sinh hoa,
Đáo đầu thanh đạm hảo.
Đãn nguyện đắc tài bồi,
Ninh tri xuân tín tảo.
Khả ái hoàn tự dư,
Sinh lai vô kỳ xảo.
Thả khứ thoại đồng tâm,
Trì trù Nam lĩnh đạo.

 

Dịch nghĩa

Ta yêu một cây mai,
Không phụ tình với núi non.
Ta yêu cái tính cách băng ngọc của mai,
Luôn mang nét tuyết sương già lão.
Cây nào mà không nở hoa,
Cuối cùng thì rõ rệt là sự thanh đạm.
Mong được bồi đắp vững bền,
Há không biết rằng xuân đến sớm.
Đáng yêu nhất là cây mai giống ta,
Không có sự khôn ngoan, tinh xảo.
Đã cùng nhau nói chuyện hợp ý,
Cứ chần chừ không về qua đường núi Nam.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thiên Thụ

Ta yêu cây mai thanh
Tha thiết với non xanh
Ta yêu săc băng ngọc
Ta yêu vẻ tuyết sương
Cây nào không hoa hương?
Ta yêu vẻ đơn sơ
Mong được tài bồi mãi
Trông chờ xuân nở hoa
Hoa mai rất giống ta
Không khôn ngoan, sắc sảo
Tâm ý rất đậm đà
Không muốn về Nam vội!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ta yêu một cây mai xanh thẳng
Đứng cô đơn núi vắng bên đường
Cũng vì cốt cách giá băng
Hẳn là chịu được tuyết sương tới già
Cây nào không ra hoa đua thắm?
Cuối cùng đều thanh đạm như nhau
Cầu mong bù đắp về sau
Đành tin xuân sớm sẽ mau trở về
Yêu mai vì giống ta nhiều lối
Sinh ra không lanh lợi dị kỳ
Tâm đồng vừa nói vừa đi
Núi Nam đường đá trù trừ bước chân.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ta yêu một cây mai thanh,
Cái yêu tha thiết non xanh chí tình.
Ta yêu cốt cách băng trinh,
Luôn mang cái nét tuyết sương tới già.
Cây nào mà không nở hoa,
Cuối cùng thanh đạm như nhau trên đồi.
Mong được bền vững tài bồi,
Biết rằng xuân đến sớm rồi bung ra.
Đáng yêu nhất mai giống ta,
Khôn ngoan, tinh xảo không là trước sau.
Hợp lòng chuyện nói cùng nhau,
Núi Nam đường đá không mau trở về.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ta yêu cây mai xanh
Không phụ tình núi biếc
Yêu nét ngọc thanh cao
Vẻ phong trần sương tuyết
Cây nào không hương hoa
Cũng đơn sơ thanh đạm
Mong luôn được tài bồi
Đâu hay xuân đến sớm
Đáng yêu mai giống ta
Không khôn ngoan xảo trá
Chuyện trò hợp ý nhau
Về nam đâu vội vã

Chưa có đánh giá nào
Trả lời