Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Bùi Chí Vinh (193 bài)
- H. Man (404 bài)
- Nguyễn Đình Chiến (16 bài)
- Thu Phong (113 bài)
- Thai Sắc (16 bài)
Tạo ngày 16/05/2019 08:03 bởi hongha83
Nguyễn Văn Nhật (1954-) là nhà thơ quê ở Hà Nam. Có thơ in chung trong nhiều tuyển tập.