Phong nguyệt tĩnh thành tân kết lữ
Hành Sơn xuân sắc cận hà như
Nhớ tuần tuyên lần lựa tám năm dư
Khi thong thả giang sơn từng hữu ước
Lối xe ngựa sau sau trước trước
Cảnh Bồng Lai nước nước non non
Thánh tích xưa đế tạo hãy còn
Này Vọng Hải, Vọng Giang đài chẳng khác
Này là hang Huyền Hạc
Này là động Thiên Long
Này là cửa Huyền Không
Này là chùa Chân Tạng
Lối Nguyệt Quật thiên căn lai vãng
Từng trải qua ba mươi sáu động tiên cung
Có khi chầu chực xe rồng
Dầm dề thánh vũ đượm nồng từ vân
Buồm hoạn hải gió lần thẳng cánh
Khách Thiên Thai ngùi nhớ cảnh Thiên Thai
Kỷ tu tái đáo Bồng Lai


Bài ca trù chữ Nôm này được khắc trên một văn bia bằng đá cẩm thạch ở động Hoa Nghiêm, Ngũ Hành Sơn. Tấm bia được đặt trong một hốc đá nhỏ, cách tượng Quán Âm và bia Phổ Đà sơn linh trung Phật độ chừng 4-5m. Trên bia không ghi tiêu đề, ngày tháng, tên tác giả chỉ ghi hai chữ Tiểu Cao.

Nguồn: Phan Anh Dũng, Nguyễn Hoàng Thân, “Đi tìm bài ca trù khắc trên Ngũ Hành Sơn,” Báo Lao động - Miền Trung & Tây Nguyên, số Tết năm Canh Dần 2010