Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 21/11/2013 11:46

Tặng Trung Hiếu

Tôi mãi tìm
Ngơ ngẩn dấu chân Tiên
Vô vọng chân tôi gõ lên đá suối
Suối buông xuống
Những lời an ủi...

Thế là mình bất lực với Ngày Xưa!

Em và bầu thông non. Chiều gắt nắng
Tôi mơ gặp Tiên tạo bóng che người
Suối buông tiếp
Những lời an ủi...

Thêm lần mình bất lực với Ngày Mai!


Suối Tiên, dưới chân núi Hồng
(20-1-1996)

Nguồn: Hai đầu bão (thơ), Nguyễn Văn Hùng, NXB Nghệ An, 1997