Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 21/11/2013 08:52

Sáng nay qua đò Đồng Môn
Sương trắng mịt mờ bến sông cuối bãi

Tuổi trẻ chúng mình một thoáng trong sương
Rồi có thể
Chỉ con đò chở cơn mơ còn lại

Một con đò chở cơn mơ còn mãi
Sau nắng hừng sương tan


Thạch Hà, 1995

Nguồn: Hai đầu bão (thơ), Nguyễn Văn Hùng, NXB Nghệ An, 1997