Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 22/11/2013 18:08

Món tóc xoã trên vầng trán rộng
Câu thơ thi sĩ đến không ngờ
Một đời thương yêu một mình trếnh trống
Người đền ông chùm sấu xanh ngơ


Cao Lộc, 12 - 1995

Nguồn: Hai đầu bão (thơ), Nguyễn Văn Hùng, NXB Nghệ An, 1997