Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 21/11/2013 08:49

Mười cô gái ngủ lâu rồi
Mộ xây đã đẹp hoa tươi đã nhiều

Núi quanh đã tiếng cây reo
Ngã Ba đã đủ ba chiều xe thông

Con qua đường dựng bụi hồng
Mắt cay
         Mẹ bước
               đầu không
                       đường dài...


Cao Lộc, 27-7-1995

Nguồn: Hai đầu bão (thơ), Nguyễn Văn Hùng, NXB Nghệ An, 1997