Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 22/11/2013 18:00

Viếng nhà thơ Xuân Tiếu

Nơi thuốc thang bất lực
Bạn mang thơ
Tới bên giường nằm

Bài thơ ông viết
Hai - Mươi - Bảy - Năm trước!

Tay quờ chạm
Những câu thơ tuổi tác
Hình như ông muốn
Ông đang khao khát:
Đổi một chữ
Bớt một câu nhàm nào đó...

Nhà thơ ơi
Nhà thơ ơi
Muộn rồi!

Chút khao khát phù du
Bùng lên rồi vụt khuất
Đã từ giã người thơ
Mãi còn trên mặt đất


Vinh, 1989-1997

Nguồn: Hai đầu bão (thơ), Nguyễn Văn Hùng, NXB Nghệ An, 1997