Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 21/11/2013 08:38, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 21/11/2013 08:39

Tặng Nguyễn Đăng Việt

Họ ngồi thế
Đã từ lâu
Rất lâu

Quên nói cười
Mê đắm đá
Nhìn thôi

Ngôn ngữ ấy người không sao hiểu nổi
Nên nhiều khi
Người đã lạc bên người


Hạ - 1995

Nguồn: Hai đầu bão (thơ), Nguyễn Văn Hùng, NXB Nghệ An, 1997