Mùa hè tháng sáu nhuận,
Quá nửa năm xa quê.
Lựu muộn rực trời đỏ,
Hoè sớm nhuốm sương vàng.
Biết chắc còn có lưỡi,
Bất giác tình ngổn ngang.
Hy Hoàng kê gối ngủ,
Bâng khuâng thấy ngày dài.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)