Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
27 bài thơ
1 người thích
Tạo ngày 02/05/2007 13:59 bởi Cao Tứ Hải, đã sửa 8 lần, lần cuối ngày 01/02/2010 19:40 bởi Admin
Nguyễn Văn Duy sinh ngày 23-01-1981 tại Hải Dương. Tốt nghiệp Đại học Quốc gia Hà Nội. Tiến sỹ Vi sinh vật học tại Đại học Tổng hợp Greifswald, CHLB Đức. Hiện là giảng viên tại Đại học Nha Trang.