Sao em chưa tin anh?
Khi hoàng hôn rực rỡ
Mặt trời đỏ cỏ xanh

Anh vừa là cơn gió
Rung vỡ bao rêu thành
Anh vừa là lâu đài
Cho em êm võng ngủ

Anh vừa là tia nắng
Bừng sáng muôn dòng sông
Anh vừa là nước trong
Mưa mềm lên biếc lá

Sao em chưa tin anh?
Gió giông và yên lặng
Mưa nắng và yên lặng
Tình yêu đi giữa cỏ
Mặt trời hoàng hôn xanh!


11.2008