Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
18 bài thơ
Tạo ngày 06/03/2022 21:10 bởi hongha83
Nguyễn Văn Cư (1953 -) là nhà thơ, nhà giáo, quê huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Tác phẩm
- Đi để trở về (thơ), NXB Hội nhà văn, 2021