Gió mang hơi nước lạnh qua
Dìu mưa hiu hắt từ xa về gần
Thinh không từ thuở lênh đênh
Cho xin nhớ lại một lần tiễn đưa
Đứng bên cửa sổ giọt mưa
Rơi trên vai áo cũng vừa nửa đêm
Ngoài kia đường vắng hoang thềm
Nhẹ nhàng ai bước gót mềm cô liêu


Nguồn: Đi để trở về (thơ), Nguyễn Văn Cư, NXB Hội nhà văn, 2021