Cát Tiên tu luyện những bao giờ,
Nhớ cảnh Tây Phương dạ ngẩn ngơ.
Nhuộm vẻ tang thương mầu tượng cũ,
Phủ rêu phong vũ nét bia mờ;
Thương xuân khách lắng chuông kim cổ,
Tỉnh mộng người nghe mõ sớm trưa;
Chót vót trên non chùa với Phật,
Càng trông càng nhớ Trịnh vương xưa.


Chùa ở trên núi Câu Lậu, huyện Thạch Thất, tỉnh Sơn Tây, làm từ đời nhà Trịnh. Tượng Phật cổ lắm, tương truyền trước ông Cát Hồng tu tiên ở đấy.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]