Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/01/2016 06:42

Thi ca: ruộng hạn mất mùa
Lỡ thời thi sĩ lên chùa... đốt thơ
Ni cô háy mắt ngó lơ
May đâu chú tiểu tình cờ đi qua
Gạ xin giấy, dán diều hoa
Thả bay trong tiếng sư già tụng kinh...