Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/01/2016 06:33

Mộng Thái Sơn mà ta thân núi giả
Đành thu mình xem cá kiếng bơi chơi
Chờ em đủ rêu xanh tuổi đá
Thương Lã Vọng đất nung hồ bán nguyệt câu… Thời
Rừng tình xanh cây cỏ nguyên sinh

Sao đành là cây đa tí hon giam chậu sứ?
Tay em rất nghệ nhân mà quỷ dữ
Nhánh đời ta không đủ lá che cành

Hoa cỏ diện thời trang rậm rực đón mùa xanh
Tiếng chim cũng khoác xiêm y ngày hội
Thơ phe phẩy đuôi vây cùng cá lội
Non bộ buồn thu thuỷ đối xuân sơn

Nhịp cầu giả bắc ngang con suối giả
Người đá đứng chờ siêu thực nỗi cô đơn
Gió đông tự Đường Thi rơi chiếc lá
Chạm phím đàn Organ điện tử ngân nốt Si giáng tròn
Bão tố dậy hồ con

Hoa đào năm cũ đâu còn
Vọng xuân, ta với hòn non bộ ngồi...