Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/01/2016 06:36

Điếu thuốc như gã bụi đời ăn chơi tự tử
Cây nến giống nhà tu hành khổ hạnh hy sinh
Cả hai đều tự đốt mình
Nhưng điều gì xảy ra nếu diêm không bật lửa