13.00
Đăng ngày 09/12/2020 22:41, số lượt xem: 203

Hoạt động trong tháng tri ân
Hộ nghèo, chính sách muôn phần khó khăn
Điện lực thăm hỏi ân cần
Sửa điện thắp sáng tinh thần hăng say
Công việc bận cả đêm ngày
Hỗ trợ, miễn phí dựng xây nghĩa tình
Góp phần tô thắm văn minh
Đông qua xuân tới vẹn tình nước non.

Lộc Hà, ngày 09/12/2020