Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/10/2020 17:10, số lượt xem: 308

Cây cao bóng cả còn vương
Sợi tình xưa ấy con đường đã qua
Mây trời man mác bao la
Khếch tán rồi lại giao thoa với đời
Nhiều của nhờ mãi ăn hôi
Như cụ Tổng nói chết rồi có theo.....
Danh dự cuộc sống chớ liều
Tâm tài xuyên xuyên suốt  muôn điều luyện tu.

Lộc Hà, Hà Tĩnh ngày 10/10/2020