14.00
Đăng ngày 07/12/2022 23:35, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Tuấn Hảo vào 08/12/2022 16:06, số lượt xem: 127

Nhiều đêm tỉnh giấc nghĩ suy
Anh chị đã giúp những gì cho em
Đường Phan diễn cảnh gọi tên
Anh xa chị ngái tâm thiền khổ đau
Vì tiền cũng nói một câu
Chữ tình đứt đoạn nợ sầu nhân đôi
Ngại chi trốn tránh hỡi người
Sa cơ có hiểu tình tôi thưở nào...

Hà Tĩnh, 27/11/2022