14.00
Đăng ngày 31/01/2020 16:34, số lượt xem: 455

Con diều vi vút trên cao
Thả hồn trong gió ngọt ngào mê say
Gió xuống hoặc diều đứt dây
Sa vào lưới điện lại gây nỗi buồn

Ngắn mạch sự cố bất thường
An toàn cuộc sống muôn đường hiểm nguy
Ai ơi thấu hiểu khắc ghi
Kẻo mà hoạ đến có khi ngồi tù.

Thành phố Hà Tĩnh, 20/10/2019.