Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/11/2022 22:06, số lượt xem: 123

Bao năm lương thưởng chắt chiu
Mồ hôi nước mắt những chiều ngóng trông
Đường Phan có tính anh hùng
Sáu năm đằng đẵng nỗi lòng chua cay

Sông Lam ngàn Hống nơi này
Gió mưa tô vẽ gặp ngay quân thù
Nghĩ rằng cùng một chiến khu
Yêu thương đùm bọc mây mù sẽ tan

Nào ngờ kiếm cớ gian tham
Bẻ măng trong gió rõ ràng kiếm ăn
Không biết họ có ăn năn
Khi vào tình thế khó khăn như này

Tổ chức một lũ mặt dày
Tìm cách bóp chét cho đầy túi tham
Lời trao ân huệ bạn vàng
Phía sau che đậy bẽ bàng lắm thay

Cầu mong trời đất cao dày
Diệt quân vô đạo dựng xây nước nhà.

TP Hà Tĩnh, ngày 15/11/2022.