絕命詩

書劍從戎自少年,
腰間膽氣有龍泉。
英雄若遇無容地,
抱恨深仇不戴天。

 

Tuyệt mệnh thi

Thư kiếm tùng nhung tự thiếu niên,
Yêu gian đảm khí hữu Long Tuyền,
Anh hùng nhược ngộ vô dung địa.
Bão hận thâm cừu bất đới thiên.


Tương truyền đây là bài thơ tuyệt mệnh của Nguyễn Trung Trực làm khi ra pháp trường.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đông Hồ

Theo việc binh nhưng thuở trẻ trai,
Phong trần hăng hái tuốt gươm mài.
Anh hùng gặp phải hồi không đất,
Thù hận chang chang chẳng đội trời.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hà Văn Tân

Kiếm sách theo quân tự thiếu thời
Bên lưng dũng khí ánh gươm ngời
Anh hùng gặp buổi không nơi tựa
Ôm mối thù sâu chẳng đội trời

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Kiếm sách việc binh thuở thiếu thời,
Bên hông đởm lược tuốt gươm ngời,
Anh hùng dụng võ không nơi gặp,
Ôm hận sâu không chung đội trời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Kiếm sách theo quân tự trẻ trai
Bên lưng ngời sáng ánh gươm mài
Anh hùng gặp cảnh không còn đất
Ôm hận thù sâu chẳng đội trời

Chưa có đánh giá nào
Trả lời