Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trần
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 28/03/2020 07:11

萬石亭

木犀花下酒初醒,
乘興登臨萬石亭。
豪傑舊遊無覓處,
曲欄杆外數峰青。

 

Vạn Thạch đình

Mộc tê hoa hạ tửu sơ tinh,
Thừa hứng đăng lâm Vạn Thạch đình.
Hào kiệt cựu du vô mịch xứ,
Khúc lan can ngoại sổ phong thanh.

 

Dịch nghĩa

Dưới bóng hoa quế say rượu vừa mới tỉnh
Bèn thừa hứng leo lên chơi đình Vạn Thạch
Chốn vui chơi cũ của bậc hào kiệt giờ biết tìm đâu
Bên ngoài dãy lan can cong cong có mấy ngọn núi xanh[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Trân

Bên giàn hoa quế say vừa tỉnh
Thừa hứng lên chơi Vạn Thạch đình
Dấu cũ anh hùng tìm chẳng thấy
Ngoài hiên kìa mấy ngọn non xanh


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Dưới giàn hoa quế tỉnh cơn say
Thừa hứng lên đình Vạn Thạch chơi
Hào kiệt chốn xưa tìm chẳng thấy
Ngoài hiên núi biếc tít xa vời

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Dưới giàn hoa quế tỉnh say rồi,
Thừa hứng lên đình Vạn Thạch chơi.
Hào kiệt chốn vui giờ chẳng thấy,
Ngoài hiên xa mấy núi xanh ngời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời