Thứ Hoàng Châu điếm

Địa tịch man thôn hiểu,
Thành không dịch thảo thâm.
Du ngư tuỳ trạo tán,
Xúc chức bạng thuyền ngâm.
Chướng thuỷ trùng trùng độc,
Quy trình thốn thốn câm (kim).
Hữu hoài ưu tứ tập,
Bất mỵ thính thu châm.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Huệ Chi

Đất vắng xóm mường nằm rải rác,
Thành hoang cỏ trạm mọc xum xuê.
Mái chèo khua cá bơi tan tác,
Tiếng dế quanh thuyền hát tỉ tê.
Hơi độc nước lên hơi nước lẫn,
Tấc vàng sánh mỗi tấc đường về.
Nỗi riêng lo nghĩ đầy trong dạ,
Nghe tiếng chày thu nện bốn bề.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lơ thơ đất vắng xóm mường,
Xum xuê cỏ mọc thành hoang trạm Hoàng.
Mái chèo khua cá bơi tàn,
Quanh thuyền trùng dế tiếng vang rỉ rền.
Nước trong hơi độc bốc lên,
Tấc vàng sánh tấc đi trên đường về.
Nỗi riêng lo nghĩ đến quê,
Tiếng chày thu nện bốn bề vọng qua.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời