Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trần
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 14/08/2008 23:47

湘江贈別

數杯別酒驛亭邊,
君上征鞍我上船。
獨倚蓬山秋不語,
一江湘水碧連天。

 

Tương giang tặng biệt

Sổ bôi biệt tửu dịch đình biên,
Quân thướng chinh yên ngã thướng thuyền.
Độc ỷ Bồng sơn sầu bất ngữ,
Nhất giang Tương thuỷ bích liên thiên.

 

Dịch nghĩa

Vài chén rượu chia tay bên đình trạm,
Ông lên ngựa đường xa, tôi lên thuyền.
Riêng tôi dựa vào núi Bồng, nói không hết nỗi buồn,
Một giải sông Tương, nước biếc liền trời.


Theo "Toàn Việt thi lục", Lê Quý Đôn.

Nguồn: Thơ văn Lý Trần, NXB Khoa học xã hội, 1977

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Duy Vân

Bên trạm chia tay chuốc chén mời,
Lên thuyền lên ngựa bác cùng tôi.
Non Bồng riêng tựa, buồn khôn tả,
Dòng nước sông Tương biếc ngợp trời.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Ly đình tiễn biệt, rượu vừa vơi,
Bác lên lưng ngựa, tớ thuyền xuôi.
Riêng tựa non Bồng, buồn khôn nói,
Sông Tương một giải, nước liền trời.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Mấy chén chia tay chỗ trạm biên,
Bác lên yên ngựa, tôi lên thuyền.
Non Bồng riêng tựa buồn câm lặng,
Một giải Tương xanh trời nước liền !!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Vài chung tiễn chốn ly đình
Xuống thuyền lên ngựa bọn mình chia phôi
Tựa non buồn chẳng nên lời
Sông Tương một giải liền trời xanh xanh

25.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vài chén chia tay bên trạm đình,
Ông lên đường ngựa tôi lên thuyền.
Non Bồng riêng dựa buồn không hết,
Một giải sông Tương trời nước liền.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời