Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
6 bài trả lời: 6 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 03/06/2006 09:01

宿花陰寺

偶徬招提宿,
僧留半榻分。
石泉朝汲水,
紙帳夜眠雲。
松子臨窗墜,
猿聲隔岸聞。
粥魚敲夢醒,
花雨落繽紛。

 

Túc Hoa Âm tự

Ngẫu bạng chiêu đề túc,
Tăng lưu bán tháp phân.
Thạch tuyền triêu cấp thuỷ,
Chỉ trướng dạ miên vân.
Tùng tử lâm song truỵ,
Viên thanh cách ngạn văn.
Chúc ngư sao mộng tỉnh,
Hoa vũ lạc tân phân.

 

Dịch nghĩa

Ngẫu nhiên vào ngủ đêm trong ngôi chùa,
Sư dành cho nửa giường.
Sáng đi múc nước ở suối đá,
Đêm ngủ với mây trong trướng giấy.
Quả thông rụng trước cửa sổ,
Tiếng vượn nghe bên kia sông.
Mõ chùa khua tỉnh giấc mộng,
Mưa hoa rơi xuống tơi bời.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Duy

Tình cờ ghé trọ giữa khuya
Chùa quê thanh vắng sư chia nửa giường
Sáng ra múc nước suối tuôn
Đêm về ngủ với ngàn phương mây lồng
Ngoài song rụng một trái thông
Xa xa tiếng vượn bên sông gọi bầy
Mõ chùa khua vỡ giấc say
Hoa từ đâu bỗng rơi đầy như mưa.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Badmonk Tâm Nhiên

Gặp chùa ghé trọ giữa khuya
Đời trần quán tạm sư chia nửa giường
Sáng ra suối đá tầm hương
Đêm về ngủ dưới bốn phương mây lồng
Lặng yên thông rụng ngoài song
Tiếng con vượn hú bên sông gọi đàn
Chày kình khuya động giấc vàng
Hoa đâu bổng rụng từng hàng như mưa

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nguyenvandungvicar

Ghé chùa trọ đêm ấy
Giường thiền, sư chia đôi
Sáng ra khe múc nước
Đêm ngủ mây gối trời
Quả thông trước song rụng
Tiếng vượn cách bờ thôi
Mõ cá khua tỉnh mộng
Mưa hoa rụng tơi bời

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngẫu nhiên vào ngủ trong chùa,
Hoa Âm chùa vắng sư đưa nửa giường.
Sáng đi múc nước suối nguồn
Đêm về ngủ với mây tuôn trong phòng.
Quả thông rơi rụng trước song,
Nghe kia tiếng vượn bên sông gọi bầy.
Mõ chùa khua tỉnh mộng say,
Tơi bời hoa rụng bay đầy như mưa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ngẫu nhiên đêm trọ lại chùa
Ân cần sư cụ dành cho nửa giường
Sáng ra múc nước suối trong
Đêm về mây toả thiền phòng ngủ ngon
Bên bờ vượn hót nỉ non
Tiếng thông rơi phía ngoài song đưa vào
Mõ chùa tan giấc mơ sâu
Mưa hoa phơ phất từ đâu bay về

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngẫu nhiên vào ngủ đỡ trong chùa,
Chùa vắng Hoa Âm ngủ nửa giường.
Sáng sớm suối nguồn ra múc nước,
Đêm về phòng ngủ với mây vươn.
Quả thông rơi rụng qua song trước,
Tiếng vượn gọi bầy bờ nước dương.
Khua tỉnh mộng say chùa mõ vọng,
Tơi bời hoa rụng bay đầy vườn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời