Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trần
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 21/08/2011 05:59

芙留驛

一闋離歌日漸西,
故人作別手分攜。
畫亭東望春風軟,
十里煙花送馬蹄。

 

Phù Lưu dịch

Nhất khuyết li ca nhật tiệm tây,
Cố nhân tác biệt thủ phân huề.
Hoạ đình đông vọng xuân phong nhuyễn,
Thập lí yên hoa tống mã đề.

 

Dịch nghĩa

Chấm dứt xong bài ca li biệt, mặt trời dần ngả về tây
Bạn cũ đến tiễn, tay chia tay
Từ ngôi nhà trạm có vẽ trang trí nhìn về hướng đông, ngọn gió xuân thổi êm nhẹ
Mười dặm khói hoa đều tiễn đưa vó ngựa lên đường


Nguồn: Ảnh hưởng Hán văn Lý - Trần qua thơ và ngôn ngữ thơ Nguyễn Trung Ngạn, NXB Giáo dục, 1997

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Quốc Siêu

Li ca một khúc bóng chiều tà
Bạn cũ chia tay nẻo dặm xa
Rời trạm hướng đông xuân gió dịu
Tống hành vó ngựa cảnh phồn hoa

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Li ca một khúc bóng chiều tà,
Bạn cũ chia tay tống tiễn xa.
Nhà trạm hướng đông xuân gió nhẹ,
Tiễn mười vó ngựa dặm sương hoa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Li ca một khúc bóng tà,
Chia tay bạn cũ đi xa buồn lòng.
Gió xuân nhà trạm hướng đông,
Vó câu mười dặm hoa sông lên đường.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trọn khúc ly ca chiều ngã bóng
Cầm tay bạn cũ tiễn đưa nhau
Trạm đông phơ phất làn xuân hẩy
Mười dặm hoa sương vó ngựa mau

Chưa có đánh giá nào
Trả lời