Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 25/10/2011 20:07

荊南晴望

早角吹霜日影紅,
浮浮畫織水天中。
湘波遠接長空勢,
楚色搖分嫩柳風。
漁網曬雲驚斷鴈,
益帆織浦亂征鴻。
景臺牢落乾坤晚,
何處鐘聲隔岸東。

 

Kinh Nam tình vọng

Tảo giốc xuy sương nhật ảnh hồng,
Phù phù hoạ chức thuỷ thiên trung.
Tương ba viễn tiếp trường không thế,
Sở sắc dao phân nộn liễu phong.
Ngư võng sái vân kinh đoạn nhạn,
Ích phàm chức phố loạn chinh hồng.
Cảnh đài lao lạc càn khôn vãn,
Hà xứ chung thanh cách ngạn đông.

 

Dịch nghĩa

Còi sáng rúc sương ánh mặt trời đã hồng,
Nổi lên một bức tranh dệt giữa nước và trời.
Sóng sông ở thế tiếp nối đằng xa với khoảng không trung dằng dặc,
Cảnh sắc nước Sở là gió đang lách vào làm lay động liễu non.
Lưới chài phơi dưới mây [ngoài trời] làm cho chim nhạn đứt đàn phải khiếp,
Buồm thuyền chen nhau như dệt ở bãi làm cho chim hồng đang bay xa phải rối loạn.
Ngắm cảnh mãi ở đài vắng lặng lạc lõng giữa đất trời đã về chiều,
Tiếng chuông từ nơi nào vọng lại, ở cách bờ từ phía đông [bên kia].


Kinh Nam giáp Hồ Nam và Hồ Bắc, thời phong kiến nó thuộc đất Hồ Nam, nên chúng tôi tạm xếp vùng này thuộc Hồ Nam.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tài Cẩn

Còi sương rúc sáng rạng hồng,
Tranh ai dệt nổi giữa vùng nước mây.
Liễu non nước Sở lách lay,
Sông Tương sóng đuồi tít ngay tận trời.
Nhạn lao, khiếp lưới chài phơi,
Buồm chen chật bãi, ngỗng trời loạn tung.
Đất trời mãi cuốn tấc lòng,
Chuông đâu tiếng đổ đằng đông cách bờ.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Còi sáng rúc sương trời ánh hồng,
Nổi lên tranh dệt nước mây lồng.
Sóng sông tiếp nối xa dằng dặc,
Nước Sở liễu lay gió lách trong.
Chài lưới phơi mây đàn nhạn khiếp,
Buồm thuyền chen bãi loạn chim hồng.
Về chiều ngắm cảnh đài yên lặng,
Vọng lại chuông đâu cách bến đông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Còi sương rúc sáng rạng vầng hồng
Một bức tranh ai nổi giữa dòng
Dằng dặc sóng Tương trời biếc rợn
Lách lay sắc Sở liễu non vờn
Thuyền buồm dệt bãi chim hồng sợ
Lưới cá phơi mây tiếng nhạn hờn
Lạc lõng cảnh đài trời đất tối
Bờ đông vọng lại tiếng chuông buông

Chưa có đánh giá nào
Trả lời