15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 15/06/2006 06:29

夜坐

蝶夢家千里,
鵑啼夜五更。
悲風號野館,
古木暗荒城。
飄蕩蓬萍客,
淹留犬馬情。
有懷成獨坐,
茅店又雞聲。

 

Dạ toạ

Ðiệp mộng, gia thiên lý,
Quyên đề, dạ ngũ canh.
Bi phong hào dã quán,
Cổ mộc ám hoang thành.
Phiêu đãng bồng bình khách,
Yêm lưu khuyển mã tình.
Hữu hoài thành độc toạ,
Mao điếm hựu kê thanh.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Quê hương, giấc bướm xa nghìn dặm,
Ðêm vắng, quyên kêu khoắc khoải tình.
Sầu thảm gió gào quanh quán trọ,
Âm u cổ thụ khuất hoang thành.
Nấn ná móc mưa tình khuyến mã,
Long đong phiêu bạt kiếp lênh đênh.
Buồn ơi, thui thủi trong đêm quạnh,
Bên điếm, gà eo óc mái tranh.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Bướm mộng, quê nghìn dặm,
Đêm quyên kêu suốt canh.
Gió buồn vây quán trọ,
Cổ thụ kín hoang thành.
Phiêu bạt bềnh bồng khách,
Nặng sâu khuyển mã tình.
U hoài ngồi lẻ bóng,
Gà vẳng đến lều tranh!!

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Quê hương mộng điệp dặm nghìn xa,
Ðêm quạnh tình quyên khoắc khoải nhà.
Buồn thảm gió luồn vây quán trọ,
Âm u cổ thụ khuất thành qua.
Nặng sâu khuyễn mã tình mưa móc,
Phiêu bạt long đong kiếp chẳng nhà.
Lẻ bóng u hoài đêm quạnh vắng,
Điếm tranh văng vẳng tiếng canh gà.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mộng bướm quê muôn dặm
Quyên giục suốt năm canh
Gió buồn xao quán trọ
Cây cổ phủ hoang thành
Luyến lưu  tình khuyển mã
Phiêu bạc khách bềnh bồng
Thành đêm thui thủi bóng
Tiếng gà rộn điếm tranh

15.00
Trả lời