Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trần
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 25/10/2011 19:37

歌風臺

手提三尺馭群雄,
撥亂功成起沛中。
可惜滅秦平楚後,
不歌湛露只歌風。

 

Ca Phong đài

Thủ đề tam xích ngự quần hùng,
Bát loạn công thành khởi Bái Trung.
Khả tích diệt Tần, bình Sở hậu,
Bất ca Trạm lộ, chỉ ca Phong.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tài Cẩn

Tay ba thước kiếm đấu quần hùng,
Dẹp loạn công thành, nổi Bái Trung.
Chỉ tiếc diệt xong Tần với Sở,
Không ca Trạm lộ, chỉ ca Phong.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tay thước kiếm đấu quần hùng,
Công thành dẹp loạn, Bái Trung vang lừng.
Tiếc Tần với Sở diệt xong,
Không ca Trạm lộ, ca Phong một đài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cầm ba thước kiếm địch quần hùng
Trị loạn công thành tự Bái trung
Tiếc nỗi diệt Tần rồi phá Sở
Chẳng ca Trạm lộ chỉ ca Phong

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tay ba thước kiếm khiển quần hùng,
Trừ loạn công thành, khởi Bái Trung.
Tiếc diệt Tần xong rồi phá Sở,
Chẳng ca Trạm lộ, lại ca Phong.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời