Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 16/02/2008 15:11

詠柴山寺

突兀雲間寺,
人生幾度過。
幽岩藏佛跡,
峭壁倚僧家。
地遠飛塵少,
山高得月多。
上人留客宿,
煨芋又烹茶。

 

Vịnh Sài Sơn tự

Đột ngột vân gian tự,
Nhân sinh kỷ độ qua.
U nham tàng Phật tích,
Tiễu bích ỷ tăng gia.
Địa viễn phi trần thiểu,
Sơn cao đắc nguyệt đa.
Thượng nhân lưu khách túc,
Ổi vu hựu phanh trà.


Chùa Sài Sơn tức chùa Thầy, ở Sài Sơn, Sơn Tây.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Quảng Xương

Chùa kia chót vót lẩn tầng mây,
Mấy lúc đời người dễ tới đây.
Kẽm đá còn in chân đức Phật,
Sườn non vẫn tựa mái sư Thầy.
Đất xa gió bốc hơi trần tít,
Đỉnh ngất trăng lên ánh sáng đầy.
Giữ khách đường xa đêm nghỉ lại,
Sư vào pha nước với lùi khoai.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Tằng Giao

Trong mây chót vót chùa cao
Đời người đâu dễ dịp nào viếng thăm
Hang sâu dấu Phật còn hằn
Sườn non chơm chởm nhà tăng dựa kề
Đất xa bụi ít bay về
Trăng thanh núi thẳm bốn bề sáng soi
Sư ông lưu khách lại rồi
Pha trà mời mọc lại lùi thêm khoai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Chùa trội cao trong mây
Mấy người từng lên đây
Dấu Phật ẩn hang thẳm
Nhà tăng dựa núi Thầy
Đất xa ít vương bụi
Non cao đầy trăng ngà
Sư ông đêm lưu khách
Nướng khoai lại pha trà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Chùa vươn chót vót vượt tầng mây
Mấy lúc đời người được tới đây
Thăm thẳm hang sâu in dấu Phật
Vách non sừng sững tựa am thầy
Nơi xa cát bụi bay về ít
Chốn vắng trăng sao toả sáng đầy
Sư cụ giữ mời đêm nghỉ lại
Khoai vùi hoà quyện khói trà bay.

Nhất Nguyên
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Bình Lục

Cực Lạc chùa cao trong khói mây
Đời người đã mấy bận qua đây
Dấu chân đức Phật sau mỏm đá
Nhà sư vách núi tựa vào cây
Bụi trần xa vắng nên chẳng bén
Trăng tãi non cao ánh ngập đầy
Giữ khách qua đêm sư vồn vã
Trà thơm khoai luộc ấm đôi tay


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời