Lửa lòng Man Xúc tắt lâu rồi
Thuyền lẻ xa xa lướt sóng trôi
Núi thẳm, nước trong thêm thú vị
Gió xuân nắng ấm giúp niềm vui
Say sưa, quên hết, riêng tuỳ thích
Nhàn ẩn, càng hay, khỏi luỵ đời
Thương cảm tình ta như có ý
Chim âu sà xuống tự phương trời

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)