Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 28/03/2020 08:27, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 28/03/2020 08:28

丙戌偶成

大庭曾對三千字,
浮世虛經五十年。
不是無心來禁省,
只緣多病憶園田。

 

Bính Tuất ngẫu thành

Đại đình tằng đối tam thiên tự,
Phù thế hư kinh ngũ thập niên.
Bất thị vô tâm lai cấm sảnh,
Chỉ duyên đa bệnh ức viên điền.

 

Dịch nghĩa

Nơi sân vua từng đối ba nghìn chữ
Cuộc đời nổi nênh qua uổng năm mươi năm
Không phải vô tâm mà tới nơi cấm sảnh
Chỉ vì lắm bệnh và nớ cảnh ruộng vườn


Bính Tuất (1442) là năm Nguyễn Trực đỗ Trạng nguyên rồi ra làm quan.

Nguồn: Di sản văn chương Văn Miếu Quốc Tử Giám, NXB Hà Nội, 2010

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Văn Nguyên

Sân vua ứng đối ba ngàn chữ
Năm chục năm qua nếm cuộc đời
Nào phải vô tâm chê cấm sảnh
Chỉ vì lắm bệnh nhớ vườn thôi

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Bình Lục

Từng phen đối đáp đại đình
Năm mươi năm ấy gồng mình xông pha
Phải đâu hờ hững quan nha
Điền viên nhớ chỗ chẳng qua bệnh nhiều


Nguồn: Giải mã kho báu văn chương (Quyển 2), Vũ Bình Lục, NXB Hội nhà văn, 2022
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời