Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
5 bài thơ, 54 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 23/10/2019 04:30 bởi Vanachi
Nguyễn Trọng Thuật (1883-1940) bút danh Đồ Nam Tử, Quảng Tràng Thiệt cư sĩ; là nhà văn Việt Nam ở nửa đầu thế kỷ 20. Ông là người ở xã Mạn Nhuế, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Ban đầu ông học chữ Hán, sau mới học chữ Quốc ngữ và chữ Pháp, rồi trở thành thầy giáo.

Năm 1917, ông làm cộng tác viên tờ Nam Phong tạp chí. Trong khoảng thời gian này, ông biên soạn quyển Danh nhân Hải Dương (1919). Khi Việt Nam quốc dân đảng được bí mật thành lập (1927) ở Hà Nội, ông hăng hái tham gia. Khi Khởi nghĩa Yên Bái thất bại, lãnh tụ Nguyễn Thái Học bị hành quyết cùng với 12 đảng viên khác (1930), ông cũng thôi hoạt động chính trị, chuyển sang nghề viết văn. Về sau, ông còn làm biên tập viên cho tờ Đuốc tuệ thuộc Hội Phật giáo Bắc Kỳ. Ngoài ra, ông còn làm thư ký Ban Khảo cứu và giảng diễn Phật học của hội này, và cộng tác với nhóm Phật học tùng thư do nhà sư Trí Hải đứng đầu ở chùa Quán Sứ, Hà Nội.

 

Thơ dịch tác giả khác

 1. Côn Sơn ca (Nguyễn Trãi)
  13
 2. Cúc hoa kỳ 3 (Huyền Quang thiền sư)
  15
 3. Đạm nhiên (Trí Thiền thiền sư)
  5
 4. Huyễn pháp (Hiện Quang thiền sư)
  6
 5. Kiến giải (Tuệ Trung thượng sĩ)
  8
 6. Thủ 01 (Lê Hữu Trác)
  4
 7. Thủ 02 (Lê Hữu Trác)
  3
 8. Thủ 03 (Lê Hữu Trác)
  5
 9. Thủ 04 (Lê Hữu Trác)
  3
 10. Thủ 05 (Lê Hữu Trác)
  3
 11. Thủ 06 (Lê Hữu Trác)
  3
 12. Thủ 07 (Lê Hữu Trác)
  3
 13. Thủ 08 (Lê Hữu Trác)
  3
 14. Thủ 09 (Lê Hữu Trác)
  3
 15. Thủ 10 (Lê Hữu Trác)
  3
 16. Thủ 11 (Lê Hữu Trác)
  3
 17. Thủ 12 (Lê Hữu Trác)
  3
 18. Thủ 13 - Khách xá ngộ vũ cảm hoài (Lê Hữu Trác)
  3
 19. Thủ 14 - Đối nguyệt thư hoài (Lê Hữu Trác)
  3
 20. Thủ 15 (Lê Hữu Trác)
  3
 21. Thủ 16 (Lê Hữu Trác)
  3
 22. Thủ 17 (Lê Hữu Trác)
  3
 23. Thủ 18 (Lê Hữu Trác)
  4
 24. Thủ 19 (Lê Hữu Trác)
  4
 25. Thủ 20 (Lê Hữu Trác)
  1
 26. Thủ 21 (Lê Hữu Trác)
  1
 27. Thủ 22 (Lê Hữu Trác)
  1
 28. Thủ 23 (Lê Hữu Trác)
  3
 29. Thủ 24 (Lê Hữu Trác)
  3
 30. Thủ 25 (Lê Hữu Trác)
  3
 31. Thủ 26 (Lê Hữu Trác)
  3
 32. Thủ 27 (Lê Hữu Trác)
  3
 33. Thủ 29 (Lê Hữu Trác)
  1
 34. Thủ 30 (Lê Hữu Trác)
  1
 35. Thủ 31 (Lê Hữu Trác)
  1
 36. Thủ 32 (Lê Hữu Trác)
  1
 37. Thủ 33 (Lê Hữu Trác)
  1
 38. Thủ 34 (Lê Hữu Trác)
  1
 39. Thủ 35 - Ngộ cố nhân (Lê Hữu Trác)
  6
 40. Thủ 36 (Lê Hữu Trác)
  1
 41. Thủ 37 (Lê Hữu Trác)
  1
 42. Thủ 38 (Lê Hữu Trác)
  1
 43. Thủ 39 (Lê Hữu Trác)
  1
 44. Thủ 40 (Lê Hữu Trác)
  1
 45. Thủ 41 (Lê Hữu Trác)
  1
 46. Thủ 42 (Lê Hữu Trác)
  1
 47. Thủ 43 (Lê Hữu Trác)
  1
 48. Thủ 44 (Lê Hữu Trác)
  3
 49. Thủ 45 (Lê Hữu Trác)
  3
 50. Thủ 46 (Lê Hữu Trác)
  3
 51. Thủ 47 (Lê Hữu Trác)
  3
 52. Thủ 48 (Lê Hữu Trác)
  3
 53. Thủ 49 (Lê Hữu Trác)
  3
 54. Thủ 50 (Lê Hữu Trác)
  3