Cung cầm nhà giáo nối dây loan,
Đẹp cả nhân duyên cả họ hàng;
Thầy khách văn chương trường bản tỉnh,
Cô nhà gia thế gái trong làng;
Cửa nhà tính vẹn phần hương lửa,
Non nước bền thêm dạ đá vàng;
Thụ cũ hồ Đông trăng gió đợi,
Thu này sẵn rượu lại ngâm vang.


Bài thơ này vốn không có đầu đề, được đăng trên Nam Phong tạp chí số 151 trong chùm thơ, câu đối các bạn bè và học trò viết mừng thi sĩ Đông Hồ khi cưới người vợ thứ hai là bà Nhàn Liên.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]